Nakupovanie

Účtovanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Podľa nariadení platných v Obchodnom zákonníku je každý podnikateľ povinný viesť podvojné účtovníctvo a zapisovať všetky účtovné doklady a zápisky o majetku, imaní, záväzkoch, tržbách, nákladoch, strate a zisku spoločnosti. Podnikateľ vlastniaci spoločnosť s ručením obmedzeným pri účtovaní musí nasledovať Opatrenia dané Ministerstvom financií, ktoré špecifikujú bližšie detaily o účtovaní podvojného účtovníctva pre podnikateľov. Okrem toho, by sa mal podnikateľ, prípadne jeho účtovník riadiť aj Zákonom o účtovníctve a Zákonom o dani z príjmov.

Účtovníčka pre s.r.o.

Pri účtovaní založenia s.r.o., je potrebné najprv definovať, kam patrí daná spoločnosť z hľadiska veľkosti účtovnej jednotky. Môže ísť o mikro, malú alebo veľkú účtovnú jednotku a určuje sa to podľa toho, aký má firma majetok, obrat a koľko má zamestnaných ľudí. Nové spoločnosti si často určujú veľkosť účtovnej jednotky samovoľne, avšak je nevyhnutné vedieť, že po dobrovoľnom výbere tejto jednotky účtovania, firma potom musí v nej zostať nasledujúce dva roky od jej vzniku a začatiu účtovníctva. Spoločnosti počas účtovania a zápisov účtovných prípadov využívajú na zapisovanie špeciálnu účtovaciu osnovu pre podnikateľské subjekty. Na začiatku, pri novo založenej spoločnosti sa v účtovnej osnove sledujú najmä účty, ako sú výdavky, príjmy, náklady, výnosy, záväzky, majetok a výsledok hospodárenia.

Počítanie účtovníctva

Na zapisovanie príslušných účtovných zápisov sa používa účtovacia – hlavná kniha a denník. V účtovnej knihe sa všetky zápisy zoraďujú podľa určitého systému a v účtovnom denníku sa robia zápisy podľa časového hľadiska – chronologicky. Práve založená s.r.o. väčšinou otvára svoje účtovníctvo ku dňu jej vzniku a zatvára sa bežne na konci roka, kedy končí tradične účtovné obdobie. Často sa účtovné obdobie otvára podľa kalendárneho roka, teda prvého januára a končí potom posledným decembrovým dňom daného roka. Ak prejde celý kalendárny rok a teda skončí sa účtovacie obdobie, spoločnosť musí vytvoriť účtovnú závierku a vložiť ju potom do registra určeného na odkladanie účtovných závierok. Podľa vypracovanej účtovnej závierka sa neskôr podáva daňové priznanie za podnikateľskú činnosť.