Slovenské tradície. Odkaz predkov v srdci modernej doby

Na úrodnej pôde Slovenska sa po stáročia prelínali vplyvy rôznych kultúr, čím dali vzniknúť jedinečnému súboru tradícií, ktoré dodnes dotvárajú charakter národa. Od majestátnych krojov,

Prečítať