Politika

Schoeller Allibert: Na ceste k udržateľnej budúcnosti s inovatívnymi plastovými riešeniami

Predstavenie stratégie udržateľnosti https://www.schoellerallibert.com/sk/novinky/predstavenie-stratgie-udratenosti-spolonosti-schoeller-allibert, lídrovi v oblasti plastových obalov a skladovacích riešení, si uvedomujeme dôležitosť ochrany životného prostredia a zodpovedného nakladania s plastovým odpadom. Preto sme sa zaviazali k ambicióznej stratégii udržateľnosti, ktorá má za cieľ transformovať naše podnikanie a prispieť k budovaniu udržateľnej budúcnosti.

vyroba v schoeller

Naša stratégia udržateľnosti sa zakladá na troch hlavných pilieroch:

  1. Inovatívne riešenia z recyklovaných plastov: Neustále investujeme do vývoja a výroby plastových produktov z recyklovaných materiálov. Naším cieľom je do roku [cieľový rok] dosiahnuť [cieľové percento] podiel recyklovaných plastov v našich produktoch. Vďaka inovatívnym technológiám a úzkej spolupráci s dodávateľmi recyklovaných materiálov dokážeme vytvárať vysoko kvalitné produkty s minimálnym dopadom na životné prostredie.
  2. Zodpovedný prístup k plastu: Snažíme sa minimalizovať plastový odpad a podporovať cirkulárnu ekonomiku. Zavádzame systémy opätovného použitia a recyklácie našich produktov a spolupracujeme s partnermi na vytváraní efektívnych systémov zberu a recyklácie plastového odpadu.
  3. Vzdelávanie a osveta: Veríme, že trvalá zmena vyžaduje aj zmenu myslenia. Preto intenzívne investujeme do vzdelávania a osvety našich zamestnancov, zákazníkov a širokej verejnosti o dôležitosti recyklácie, zodpovednom nakladaní s plastovým odpadom a budovaní udržateľnej budúcnosti.

logo schoeller

Naša stratégia udržateľnosti nie je len súborom cieľov, ale aj cestou k transformácii našej spoločnosti. Vďaka úsiliu a odhodlaniu našich zamestnancov a partnerov sme presvedčení, že dokážeme dosiahnuť pozitívnu zmenu a prispieť k budovaniu udržateľnej budúcnosti pre plastový priemysel aj pre celú spoločnosť. V Schoeller Allibert veríme, že plastový priemysel môže zohrávať kľúčovú úlohu v budovaní udržateľnej budúcnosti. Naša stratégia udržateľnosti je len začiatkom našej cesty a neustále hľadáme nové inovatívne riešenia a spôsoby, ako znížiť dopad plastov na životné prostredie.