Politika

Kľúčové problémy a dôležité témy treba riešiť okamžite

Podpora výrobcov, ktorí sa venujú inováciám pri výrobe kvalitných a stále modernejších, no zároveň aj ekologických produktov, je dôležitá a dnes na ňu kladie dôraz čoraz viac spoločností z rozličných odvetví hospodárstva. Prilákať mladých a kvalifikovaných zamestnancov je priorita v každom odvetví. IBC kontajnery, skladacie a pevné paletové kontajnery, príslušenstvo, plastové palety či rotomolding, čo sú malé a stredné kontajnery s dutým telom vyrobené procesom rotačného tvarovania, všetky spomínané produkty patria do portfólia spoločnosti Schoeller Allibert. Patrí k svetovým výrobcom plastových kontajnerov, čo sa prejavuje aj na prístupe k zamestnancom spoločnosti, ktorých vníma ako dôležitý a kľúčový faktor v centre podnikania. Iba oddaní a talentovaní zamestnanci totiž dokážu doviesť spoločnosť k úspechu na trhu a čo najlepšie ju aj reprezentovať.

Udržateľnosť vplýva aj na budúcnosť planéty

Príležitosť pre osobnostný rast a rozvoj zamestnancov je základom prejavu dôvery zamestnávateľa k nim, poskytovanie príležitostí a dôvery v ich hodnoty posúva Rozhovor s Global Sustainability Schoellerallibert.com celú spoločnosť stále viac dopredu. Dlhodobá stratégia rozvoja je ukotvená v udržateľnosti najmä logistického priemyslu, je to téma číslo jeden a vedieť ako postupovať v napĺňaní jej cieľov je veľmi dôležité. Riaditeľka pre dlhodobú udržateľnosť Britta Wyss Bisang vyhodnotila progres v budovaní obehového hospodárstva, a tiež aj veľký význam vzdelávania kandidátov a zamestnancov.

Ekonomické ukazovatele sledujú odborníci

Podľa riaditeľky je prvým krokom vyhodnotenie v komplexnom pohľade na význam udržateľnosti, konzultovať získané dáta s partnermi a ostatnými stranami, ktoré sú v dianí zainteresované a porovnať ich so štandardmi udržateľnosti, rámcami a ratingmi ESG. Spoločnosť Schoeller Allibert skončila vyhodnocovanie významnosti a určila aj stratégiu trvalej udržateľnosti, zároveň uprednostňuje opatrenia na dôležité témy a svoje poznatky na kľúčové problémy poskytuje s cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť.