Business

Kanalizácia nie je nerozbitná

Keď si zaobstaráte nové auto, môže sa vám zdať dokonalé a úplne perfektné, a hneď prvý deň vyjdete z domu do ulíc a nejaký mamlas vám nedá prednosť v jazde a vozidlo je na šrot. O nerozbitnosti vozidiel nie je presvedčený snáď nikto, ale horšie to môže byť s názorom o nerozbitnosti kanalizácie. Môže vám pripadať, že je večná a že akonáhle sa vybuduje, nepotrebuje v podstate nič. Budú do nej stále počas desiatok rokov prúdiť splašky a odpadová voda, a vás to v podstate nemusí ani zaujímať.

oprava kanalizácie

Lenže kanalizácia je zraniteľná možno rovnako, ako vaše auto. Je to totiž svojím spôsobom živý organizmus, v ktorom sa neustále pohybuje, prakticky 24 hodín denne po celý rok, celý rad odpadkov, z ktorých niektoré tam ani nepatria a vhodili ich tam nezodpovední jedinci. Práve tie, spolu s prerastajúcimi koreň stromov, veľmi často vytvoria nepriepustnú zátku, a tá môže kanalizáciu zaniesť a niekedy aj poškodiť. Značný pretlak kanalizačnej tekutiny môže poškodiť tamojšie potrubie a ďalšie súčasti kanalizačného systému.

kanalizačný poklop

Ďalším zdrojom závad môžu byť vady materiálu, opotrebenie vplyvom staroby či pôsobením agresívnych odpadových kyselín a napríklad aj tlak podložia, ktoré zdeformuje kanalizačné rúrky, napríklad prechádzajúcimi automobilmi či stavebnou technikou.

Ak dôjde k poruchám v kanalizácii, môže sa to prejaviť odtokom odpadu mimo sústavy do polí či záhrad, alebo to vyvolá ekologickú lokálnu katastrofu prienikom do rybníkov, riek, jazier alebo sádok s rybím plôdikom. Niekedy sa to prejaví aj prienikom fekálií do ulíc, a to je potom veľmi nepríjemná aj nebezpečná situácia kvôli možnej infekcii.

Oprava kanalizácie https://ab-krtkovanie.sk/oprava-kanalizacie/ je teda činnosť, ktorá je veľmi spoločensky zodpovedná a mali by sa jej zhostiť iba odborníci, čo budú dbať o to, aby bola odtoková sústava zas schopná plniť to, čo sa od nej očakáva. Nie je to práca pre amatérov s ručným náradím, bez potrebných znalostí a skúseností.