Financie

O financiách

Nie každý sa rozhodne pre život v ústraní s minimálnymi výdavkami. Na druhej strane, nie každý je tým šťastlivcom, že sa narodí do zabezpečenej rodiny, stane sa zamestnancom v rodinnej firme so zaisteným stálym a pravidelným príjmom. Každý máme svoj vlastný originálny a nezameniteľný príbeh, ktorý stojí za to a nesie si náš jedinečný odtlačok ako aj plán našej duše. Toho, prečo sme sa narodili. Zápiskom, ktorý nasledujeme a realizujeme. Práve vtedy cítime, že žijeme svoj vlastný príbeh, nie príbeh niekoho iného. Aj keď to môže mnohokrát vyzerať, že práve ten druhý je úspešnejší, viac zabezpečený, lepšie sa mu darí nielen v podnikaní, ale aj celkovo v rodinnom a partnerskom živote, čo v nás môže vzbudzovať rôzne negatívne pocity. Zúfalstvo, bezmocnosť, beznádej, úzkosť. Ako vyjsť zo začarovaného kruhu, v ktorom sme sa chtiac nechtiac ocitli a jediné, čo vieme je, že už takto ďalej nechceme žiť a pokračovať v našej životnej ceste. To sme si predsa nepredurčili.

zabudnite na stav bez peňazí

Mnohokrát si za podmienky a situácie, do ktorých sme sa dostali, môžeme sami. Predovšetkým tým, že sme sa vzdali vlastnej sily a vôle, stanoviť si, čo chceme a čo nie. Dať stopku tomu, čo už nechceme a čo nechceme zažívať. Ide predovšetkým o opakujúce sa situácie, ktoré nám neprinášajú žiadne ovocie, ale naopak oberajú nás o naši životnú silu, energiu a vitalitu. Vhodné nie sú ani presvedčenia, že tí, ktorí žijú skromne, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov sú lepší, pretože je dobre známe, že peniaze kazia charakter.

nechajte prúdiť hojnosť do vášho života

Vyhoďte tieto nastavenia a naprogramovania vašej mysle a začnite sa plnohodnotne realizovať a žiť. Nájdite si prácu, ktorá vás bude obohacovať nielen po materiálnej stránke, ale aj po duchovnej stránke. Prácu, ktorá vás urobí šťastnými, veselšími a lepšie naladenými. Prácu, z ktorej nebudete úplne vysatí, ale prácu, ktorá vás bude inšpirovať k ďalšej činnosti a vnesie do vášho života pozitívne svetlo.